December 20, 2007

Anti-Repressie Demonstratie

Vrijdag 21. December 

16:00

Spui/Amsterdam       KOMT ALLEN!!!

Advertisements

Callout for demonstration

December 12, 2007

amsterdam wordt meer en meer een politiestaat.
repressie, discriminatie en uitsluiting door de overheid is een
dagelijkse praktijk. de politie doet wat ze wilt en dit zonder
consequenties.
daarom gaan wij nu de straat op!
komt allen!
21 december
16:00
Spui/Amsterdam

Read the rest of this entry »

Fuck the Police - Demonstratie

December 4, 2007

ANTI REPRESSIE DEMONSTRATIE  
Het repressieve karakter van de Nederlandse maatschappij groeit met de
dag. De tendens is dat op problemen die verschillende individuen en groepen ondervinden in deze samenleving enkel met geweld van uit overheidszijde word geantwoord. Aan de ene kant groeit de repressie en aan de andere kant worden sociale structuren opgeheven ten behoeve van de economie. Uitingen van onvrede over de huidige situatie worden standaard met politie geweld en politie controle beantwoord. De keuze vrijheid van het individu word getracht zoveel mogelijk de kop te worden ingedrukt zoniet totaal te worden opgeheven. Stakingen en demonstraties van scholieren worden beantwoord met politie controle op de scholen en politiegeweld op straat. In het parlement word er gesproken over het ‘de kop indrukken’ van de onvrede die de scholieren kenbaar maken en het totaal negeren van de eisen die ze stellen, omdat ze niet meer serieus te nemen zijn zodra de politie besluit ze in elkaar te slaan. Van wijken in de grote steden worden probleemwijken gemaakt met als doel de bevoegdheden die de politie heeft om controle en geweld uit te oefenen op haar bewoners uit te breiden in de plaats van te bedenken waar de onvrede die er heerst onder b.v. jongeren vandaan komt en er met zijn allen wat aan te doen doormiddel van het ondersteunen van deze onvrede en daadwerkelijk wat te veranderen. De jacht van de politie op vluchtelingen en het controleren en opsluiten van mensen op basis van afkomst en huidskleur is een normale praktijk geworden. Mensen worden opgejaagd tot de dood er op volgt en razzia’s zijn aan de orde van de dag. Mensen die proberen hun ruimte op te eisen in de door commercie dichtslippende stad door het creëren van niet commerciële sociale vrije ruimtes en woningen worden steeds meer onder druk gezet, met een dreigend kraakverbod een criminaliserende politieke media campagne die gevoerd word door de overheid en het uidelen van hogere straffen aan actie voerders. Uiteindelijk kan repressie alleen maar leiden tot de eruptie van een tegen reactie. Onze reactie op repressie is verzet, omdat wij niet in een politiestaat willen leven en zelf willen bepalen hoe wij leven.